NAZIV PROIZVODACENA
Košnica DB12 standard 5 930.00+PDV
Košnica DB12 sa 36 rama neukovan ram fioka podnjače lim6 170.00+PDV
Košnica DB12 sa 36 rama ukovan ram fioka podnjača lesonit6 230.00+PDV
Košnica DB12 sa 36 rama ukovan ram fioka podnjače lim6 470.00 +PDV
KROV800.00+PDV
ZBEG670.00+PDV
MEDIŠTE600.00+PDV
PLODIŠTE1 200.00+PDV
PODNJAČA fioka sa lesonitom800.00+PDV
PODNJAČA fioka sa limom 1140.00+PDV
RAM39.00
Košnica DB10 standard 5 580.00+PDV
Košnica DB10 sa 30 rama neukovan ram fioka podnjače lim5 820.00+PDV
Košnica DB10 sa 30 rama ukovan ram fioka podnjače lesonit5 880.00+PDV
Košnica DB10 sa 30 rama ukovan ram fioka podnjače lim6 120.00+PDV
KROV780.00+PDV
ZBEG650.00+PDV
MEDIŠTE580.00+PDV
PLODIŠTE1 170.00+PDV
PODNJAČA fioka sa lesonitom770.00+PDV
PODNJAČA fioka sa limom 1070.00+PDV
RAM39.00
Košnica LR standard 5 580.00+PDV
Košnica LR sa 10 rama neukovan ram fioka podnjače lim5 820.00+PDV
Košnica LR sa 10 rama ukovan ram fioka podnjače lesonit5 880.00+PDV
Košnica LR sa 10 rama ukovan ram fioka podnjače lim6 120.00+PDV
KROV780.00+PDV
ZBEG650.00+PDV
MEDIŠTE LR /Farar 590.00+PDV
PLODIŠTE LR 780.00+PDV
PODNJAČA fioka sa lesonitom770.00+PDV
PODNJAČA fioka sa limom1070.00+PDV
Podnjača skupljač polena DB 102 400.00+PDV
Podnjača skupljač polena LR2 400.00+PDV
Podnjača skupljač polena DB 122 600.00+PDV
Nukleus2 740.00+PDV
Hrastova podnjaca LR1450+PDV
Hrastova podnjaca DB101450+PDV
Hrastova podnjaca DB121720+PDV
RAM39.00din