NAZIV PROIZVODACENA
Košnica DB12 standard 6 520+PDV
Košnica DB12 sa 36 rama neukovan ram fioka podnjače lim6 800+PDV
Košnica DB12 sa 36 rama ukovan ram fioka podnjača lesonit6 850.00+PDV
Košnica DB12 sa 36 rama ukovan ram fioka podnjače lim7 100.00 +PDV
KROV880.00+PDV
ZBEG740.00+PDV
MEDIŠTE660.00+PDV
PLODIŠTE1 320.00+PDV
PODNJAČA fioka sa lesonitom880.00+PDV
PODNJAČA fioka sa limom 1133.00+PDV
RAM40.00
Košnica DB10 standard 6 140.00+PDV
Košnica DB10 sa 30 rama neukovan ram fioka podnjače lim6 400.00+PDV
Košnica DB10 sa 30 rama ukovan ram fioka podnjače lesonit6 470.00+PDV
Košnica DB10 sa 30 rama ukovan ram fioka podnjače lim6 730.00+PDV
KROV860.00+PDV
ZBEG720.00+PDV
MEDIŠTE640.00+PDV
PLODIŠTE1 280.00+PDV
PODNJAČA fioka sa lesonitom850.00+PDV
PODNJAČA fioka sa limom 1060.00+PDV
RAM40.00
Košnica LR standard 6 140.00+PDV
Košnica LR sa 10 rama neukovan ram fioka podnjače lim6 400.00+PDV
Košnica LR sa 10 rama ukovan ram fioka podnjače lesonit6 470.00+PDV
Košnica LR sa 10 rama ukovan ram fioka podnjače lim6 740.00+PDV
KROV860.00+PDV
ZBEG720.00+PDV
MEDIŠTE LR /Farar 650.00+PDV
PLODIŠTE LR 860.00+PDV
PODNJAČA fioka sa lesonitom850.00+PDV
PODNJAČA fioka sa limom1060.00+PDV
Podnjača skupljač polena DB 102 640.00+PDV
Podnjača skupljač polena LR2 640.00+PDV
Podnjača skupljač polena DB 122 860.00+PDV
Nukleus2 600+PDV
Hrastova podnjaca LR1600+PDV
Hrastova podnjaca DB101600+PDV
Hrastova podnjaca DB121900+PDV
RAM40.00din