NAZIV PROIZVODACENA
Košnica DB12 standard 5 660.00+PDV
Košnica DB12 sa 36 rama neukovan ram fioka podnjače lim5 900.00+PDV
Košnica DB12 sa 36 rama ukovan ram fioka podnjača lesonit5 660.00+PDV
Košnica DB12 sa 36 rama ukovan ram fioka podnjače lim6 136.00 +PDV
KROV790.00+PDV
ZBEG660.00+PDV
MEDIŠTE590.00+PDV
PLODIŠTE1 132.00+PDV
PODNJAČA fioka sa lesonitom740.00+PDV
PODNJAČA fioka sa limom 980.00+PDV
RAM39.00
Košnica DB10 standard 5 300.00+PDV
Košnica DB10 sa 30 rama neukovan ram fioka podnjače lim5 550.00+PDV
Košnica DB10 sa 30 rama ukovan ram fioka podnjače lesonit5 550.00+PDV
Košnica DB10 sa 30 rama ukovan ram fioka podnjače lim5 780.00+PDV
KROV770.00+PDV
ZBEG640.00+PDV
MEDIŠTE560.00+PDV
PLODIŠTE1 100.00+PDV
PODNJAČA fioka sa lesonitom710.00+PDV
PODNJAČA fioka sa limom 940.00+PDV
RAM39.00
Košnica LR standard 5 300.00+PDV
Košnica LR sa 10 rama neukovan ram fioka podnjače lim5 550.00+PDV
Košnica LR sa 10 rama ukovan ram fioka podnjače lesonit5 550.00+PDV
Košnica LR sa 10 rama ukovan ram fioka podnjače lim5 780.00+PDV
KROV760.00+PDV
ZBEG640.00+PDV
MEDIŠTE710.00+PDV
PLODIŠTE740.00+PDV
PODNJAČA fioka sa lesonitom710.00+PDV
PODNJAČA fioka sa limom940.00+PDV
Podnjača skupljač polena DB 122 400.00+PDV
Podnjača skupljač polena DB 10 i LR2 120.00
Podnjača skupljač polena DB 122 400.00+PDV
Nukleus2 300.00+PDV
RAM39.00din